วันที่ 1-13 กันยายน ที่ผ่านมา ทาง อินเตอร์ โฮเรก้า มีกิจกรรมเดินทรูป เพื่อพบปะผู้ประกอบการในธุรกิจโฮเรก้าตามสถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ ทั้งยังมีกิจกรรมแจกรางวัลมากมาย ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี